You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PDPU Hostel, Gujarat, Indien
 
PDPU Hostel, Gujarat, Indien
 
PERI DUO Referensprojekt

Snabb formsättning och formrivning

Ett nytt hostel byggs på universitetsområdet Pandit Deendayaal Petroleum University – ett av de mest betydande universiteten i västra Indien. För de nästan 2,90 m höga väggarna gjuts först en 25 cm hög sockel med horisontellt arrangerade DUO element. För den andra gjutetappen gör teamet en påskarvning med 2 vertikalt arrangerade element.

Tack vare den låga vikten och den enkla hanteringen av formen går arbetet mycket snabbt. En stor fördel är också att arbetet kan utföras nästan helt utan verktyg. Detta minskar inte bara olycksfallsrisken avsevärt utan också bullret under formsättning och rivning.

Beställ PERI DUO Produktbroschyr nu

Beställ PERI DUO Broschyr 

Välkommen att kontakta oss 

Kontakta en säljare 

Entreprenör

PSP Projects Pvt. Ltd., Gujarat, Indien

Projektledning

PERI Mumbai, Indien

Jigar Sha

Byggledare

„Tack vare DUO har vi fått upp tempot få formsättningsarbetena. Inte bara därför att systemkomponenterna är extremt lätta, utan också därför att det varit extremt lätt för arbetslaget att förstå systemet och lära sig hur det ska hanteras.“

Den låga vikten på formen och den enkla hanteringen gör att arbetet går mycket snabbt.

När den 25 cm höga sockeln är klar, gjuter teamet den resterande vägghöjden med 2 påskarvade element.