You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Los Ramones II Pipeline, San Luis Potosi, Mexiko
 
Los Ramones II Pipeline, San Luis Potosi, Mexiko
 
PERI DUO Referensprojekt

Enkel montering och förflyttning utan kran

Det byggs en ny kontrollstation  för en gasledning i San Luis Potosi. Ramstöden i lättbetong till denna kontrollstation formas med DUO Lättviktsform.

45 kvadratiska, 4,00 m höga stöd med kantlängder på 40 cm och 50 cm ska installeras. 5 formsatser monteras med vardera 4 DUO Multielement DMP 75 – förbundna med DUO Kopplingshörn. En PERI UP Arbetsbrygga runt om och med steganslutning garanterar säkra arbetsvillkor.

Innan arbetet påbörjades, tränades teamet av en handledare från PERI. Träningen bestod av en instruktion i formsättning, rengöring och lagring samt säkerhet i arbetet. Därför blev arbetet med den nya systemformen mycket effektivt och gick snabbt redan från start. „Speciellt positivt för byggplatsen är att elementen har så låg vikt, att de kan hanteras manuellt, för då slipper man väntetiderna på kran och hela byggprocessen går snabbare“, förklarar Ismael Gomez, projektledare.

 

Beställ PERI DUO Produktbroschyr nu

Beställ PERI DUO Broschyr 

Välkommen att kontakta oss 

Kontakta en säljare 

Entreprenör

RUBA Arquitectos, SA de CV, Mexiko

Projektledning

PERI Mexiko

Tack vare instruktionen i montage, rengöring och lagring som gavs av en handledare från PERI arbetade teamet effektivt redan från start.

DUO kan hanteras helt manuellt: det största elementet på 90 cm x 135 cm väger under 25 kg och kan utan vidare bäras för hand.

DUO Multielement vid tillverkningen av stålbetongsstöd. En  PERI UP Ställning runtom gör arbetet säkert.