Aspen Residence, George Town, Penang, Malaysia

Referensprojekt

PERI Lösningar och produkter används över hela världen. Projekten är mångfasetterade och komplicerade – och alltid lika individuella som kraven från våra kunder. Våra viktigaste krav på oss själva är kvalitet och effektivitet. Våra referensprojekt visar vad betydelsefulla de är med tanke på de komplexa byggprojekt som genomförs.