You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Om PERI

Familjeföretag. I andra generationen. Globalt.

PERI kan se tillbaka på mer än 45 års erfarenhet. Ständig innovation och den tidiga internationalisering är grundpelarna i den globala framgången och stadiga tillväxten. Kundfokus, kvalitetssystem och kompetens skapar det förtroende som har gjort företaget till ett ledande globalt varumärke. Med över 60 dotterbolag är vi idag verksamma på alla kontinenter med våra experter, anpassade system och tjänster. 

Vår service till dina projekt

Form, ställning, plywood och konstruktion

Form

PERI erbjuder formsystem för platsgjuten betong som uppfyller de globala kraven för byggkonstruktion. Genom gedigen erfarenhet och kunskap, hittar vi rätt system för varje projekt.

Effektiv planering, optimalt systemurval och säker användning minskar kostnader vid formarbete. Därför satsar vi på PERI allt på att fortsätta rationalisera arbetsmomenten och öka användarsäkerheten. Den kontinuerliga kontakten med användarna hjälper oss att identifiera varje behov och genomföra förbättringar där det finns rationaliseringspotential.

Ställning

PERI ställningssystem är flexibla och kan användas för en mängd olika tillämpningar. Den höga säkerheten och effektiviteten i systemen skapar en trygg arbetsmiljö på arbetsplatserna. 

Korta montagetider och maximal säkerhet både under uppbyggnad- och arbetsfasen – det är användarnas viktigaste krav på ställningssystem. Vi omsätter dessa riktlinjer fortlöpande och erbjuder alltid effektiva och säkra systemlösningar. Flexibiliteten i systemen resulterar i effektiv materialanvändning, kostnadseffiktivitet och samtidigt optimerade montagetider.

Konstruktion

För PERI innebär teknik och konstruktion inte bara produktutveckling och teknisk planering. Teknik och konstruktion står framför allt för detaljerad granskning och optimering av integrerade processer inom form- och byggnadsställningar.

Vi betraktar processoptimeringen som särskilt viktig och ger support åt våra kunder under hela projektet. Våra tjänster hjälper till förbättra hela processkedjan. Därutöver bedriver vi också grundforskning för att kontinuerligt utveckla våra produkter, t ex nya material.