You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Universell
Ergonomisk i alla avseenden
Enkelt byte av elementen
3D-modell som exempel på möjliga användningar av DUO Lättviktsform.
 • Universell

  Flexibel formsättning av väggar, pelare och valv med endast ett system

 • Ergonomisk i alla avseenden

  Låg vikt och kranfri hantering

 • Enkelt byte av elementen

  Snabb reparation med bara ett par skruvtag

 • Hållbarhet

  100% återvinningsbart

DUO

Universell

Flexibel formsättning av väggar, pelare och valv med endast ett system

Läs mer

DUO

Ergonomisk i alla avseenden

Låg vikt, kranfri hantering och intuitivt program

Läs mer

DUO

Enkelt byte av elementen

Snabb reparation med bara ett par skruvtag - inga specialkunskaper krävs

Läs mer

DUO

Hållbarhet

Alla komponenter av kompositmaterialet Polytech är återvinningsbara till 100 %.

Läs mer

PERI DUO Formsystem

Den lätta formen för gjutning av väggar, pelare och valv

DUO är ett nytt formsystem, med extremt låg vikt och enkel hantering. Det är inte bara materialet i systemet som är helt nytt, utan framför allt hela konceptet. Med bara några få systemkomponenter går det snabbt och effektivt att formsätta väggar, pelare och valv.

Både elementen inklusive ytformen och de flesta tillbehören är tillverkade av det innovativa kompositmaterialet Polytech. Detta nya material är extremt lätt och samtidigt mycket bärkraftigt.

Förutom på materialet har produktutvecklarna haft fokus på att formsystemet ska vara lätt att hantera.

Nästan allt arbete med DUO kan utföras utan verktyg och arbetsmomenten är mycket lätta att förstå. Även mindre erfarna användare av formsystem kan arbeta snabbt och effektivt med DUO. Genom att majoriteten av systemkomponenterna används till väggar, pelare och valv ökar arbetsprestationen.

Universell

Flexibel formsättning av väggar, pelare och valv med bara ett system

DUO Systemkomponenter

Huvudkomponenterna i DUO systemet och kopplingsdelar är alltsammans tillverkat av kompositmaterialet Polytech.

DUO Element kan användas både vertikalt och horisontellt. Detta minimerar kostnaden för såväl investering och logistik som för vidareutbildning av personalen.

Flexibiliteten är den största fördelen med systemet. Elementen kan användas vid formsättning av både väggar, pelare och valv. Även alla tillbehör som t ex kopplingsdelar och hörnpelare är så konstruerade, att de kan användas på mesta varierbara sätt. I detta koncept ingår att antalet olika systemkomponenter är reducerat, vilket i sin tur minskar behovet av material på plats.

Ännu mycket tydligare märks fördelarna med systemet DUO, om man ser till den totala livslängden: arbetet med de olika formsättningarna blir effektivare, behovet av lagerytor blir mindre och transportkostnaderna reduceras avsevärt.

Konceptet stöder också hållbarhetsprincipen: färre transporter och avsevärt lägre transportvikt ger minskat energibehov för logistiken.

DUO Introduktionsvideo

Ergonomisk i alla avseenden

Låg vikt, kranfri hantering och intuitivt program

Tack vare att hanteringen är enkel, vikten låg och systemkomonenterna enhetliga, blir produktiviteten på byggplatsen mycket hög. Eftersom arbetet utförs nästan helt utan verktyg, blir dessutom skaderisken mindre och monteringen bullerfri.

Alla DUO Systemkomponenter väger mindre än 25 kg – därför kan DUO hanteras helt manuellt och flyttas utan kran. Arbetet med de lätta komponenterna är kraftbesparande. Detta innebär att koncentrationen på vardagssysslorna på byggarbetsplatsen blir bättre och minskar olycksrisken. Dessutom gör kompositmaterialet i systemkomponenterna att de är fria från skarpa kanter, vilket också minskar olycksrisken.

Om en kran ändå skulle användas, räcker det med mindre kapacitet. Detta sparar ytterligare kostnader och energi.

Bästa exemplet på en systemkomponent som är enkel att hantera är DUO Kopplingsdel. Den går bara att montera på ett enda sätt.

DUO Kopplingsdel som enkelt monteras utan verktyg verktyg. Med denna anslutning blir elementen riktade i jämnt plan. De monterade kopplingsdelarna ligger jäms med elementet och sticker inte ut, vilket gör det möjligt att stapla större förmonterade enheter platt på varandra.

Kopplingsdelen används

 • för anslutningar av element till element
 • för anslutningar av hörnpelare till element
 • för anslutningar med passbitar och utfyllnader

Enkelt att byta ytformen

Snabb reparation med bara ett par skruvtag – inga specialkunskaper krävs

Det bästa med DUO: formen går lätt att byta, bara med ett par skruvtag är reparationen klar – inga specialverktyg krävs och inga specialkunskaper.

DUO Systemkomponenter och form av kompositmaterial har en mycket lång livslängd. Med korrekt hantering och underhåll kan DUO Komponenterna hålla under åtskilliga år.

Mindre bucklor och repor i formen går lätt att reparera. Vid behov kan hela formen enkelt bytas ut. Reservformar i elementens storlek finns och går mycket lätt och snabbt att montera med några skruvar.

Som för alla systemformar, gäller också för DUO, att regelbunden rengöring av formen ger bra gjutresultat och lång livslängd.

Hos DUO uppstår nästan ingen reaktion med betong, vilket innebär att rengöringsarbetet reduceras till ett minimum. Ändå är det rådligt att efter varje insats använda formsläppmedel och ta bort betong som fastnat. Betongen går lätt att få bort med DUO rengöringsverktyg.


Hållbarhet

Produktion enligt zero waste

Produktionen av DUO Komponenter genererar inget avfall. 100 % av råmaterialet används i tillverkningsprocessen.

Miljöskydd

PERI DUO Komponenter kan återanvändas många gånger – formskivorna  ända upp till 100 gånger. Dessutom går det lätt att byta ut dem på byggplatsen vid behov. Vid skada byts de helt enkelt ut på plats, och då kan alltså ramen återanvändas ännu fler gånger. Jämfört med de konventionella systemen med i genomsnitt fem användningar blir avfallet på så sätt reducerat till ett minimum. PERI DUO är inte bara en produkt som är miljövänlig, utan ett helt koncept som är miljövänligt.

100 % återvinningsbar

När produktlivslängden är slut, kan DUO-materialet malas ner av tillverkaren och användas vid tillverkningen av nya skivor. På detta sätt uppnår man en hållbar kretsloppsekonomi.

Välkommen till oss med frågor om PERI DUO!

Skriv till oss. Våra säljare kommer behandla din förfrågan så snabbt som möjligt.

Fråga våra PERI Säljare

Vill du veta mer om PERI DUO?

Beställ enkelt vår PERI DUO Produktbroschyr.

Beställ PERI DUO Broschyr

Fokus på den senaste materialvetenskapen

Användning av teknopolymerer i form- och ställningsteknik

Under många år har PERI arbetat med forskning och utveckling av polymera produkter. Fokus har legat på den praktiska användningen av sådana material inom byggsektorn. Resultatet är ett kompositmaterial på basis av en polymer matris. Egenskaperna hos materialet optimeras med tillsats av additiver för respektive behov.

PERI Materialforskning fokuserar på teknopolymerer, som är speciellt robusta och långlivade. Alla utvecklingsaktiviteter är inriktade på konkret användning av dessa polymerer i  form- och ställningstekniknologin. Förutom enkla avstängarvinklar för valvkanten och andra småredskap har formsystemet DUO tillverkats i detta nya material.

De främsta fördelarna med teknopolymer
 

 • Låg vikt
  Teknopolymer är mycket lätta jämfört med stål och t o m trä. Detta gör att arbetet blir snabbare och krantiden kortare.
   
 • Hög motståndskraft mot fukt
  Teknopolymer varken krymper, sväller eller rostar. De har alltså klara fördelar framför trä och stål i formsystemen.
   
 • Hög flexibilitet i produktdesignen
  Den enkla och flexibla designen öppnar nya möjligheter för användningen av byggkomponenter och för smarta, multipla funktioner.

Varför är teknopolymere hållbara
 

 • Produktion enligt zero waste
  Allt råmaterial används vid tillverkningen av produkten. Produktionen sker helt utan avfall.
   
 • Optimal transportvikt
  Produkter av teknopolymer är lätta. Det minimerar transportvikten och transportkostnaden och därmed också avgasutsläppet.
   
 • 100 % återvinningsbar
  Alla komponenter av teknopolymer är återvinningsbara till 100 %. Förbrukat material kan användas vid tillverkningen av nya produkter, helt i linje med idén om hållbar kretsloppsekonomi.
   

Vår service till dina projekt

Form, ställning, plywood och konstruktion

PERI erbjuder formsystem för platsgjuten betong som uppfyller de globala kraven för byggkonstruktion. Genom gedigen erfarenhet och kunskap, hittar vi rätt system för varje projekt.

PERI ställningssystem är flexibla och kan användas för en mängd olika tillämpningar. Den höga säkerheten och effektiviteten i systemen skapar en trygg arbetsmiljö på arbetsplatserna.

För PERI innebär teknik och konstruktion inte bara produktutveckling och teknisk planering. Teknik och konstruktion står framför allt för detaljerad granskning och optimering av integrerade processer inom form- och byggnadsställningar.