You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polityka prywatności

Firma PERI GmbH z siedzibą główną w Niemczech, 89264 Weißenhorn, Rudolf-Diesel-Straße (dalej zwana „PERI”), bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Dlatego przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie zgodnie z zaleceniami ustawy o ochronie danych Republiki Federalnej Niemiec. Firma PERI nie opublikuje Twoich danych ani nie przekaże ich osobom trzecim w sposób nieuprawniony. Dane przekazywane podczas wizyt na tej stronie domowej są przetwarzane w sposób opisany poniżej.

1. Transmisja i rejestrowanie danych podczas dostępu przez Internet

Podczas gdy odwiedzasz stronę domową PERI, Twoja przeglądarka internetowa przesyła dane. Dane te są tymczasowo przechowywane na serwerach PERI, analizowane w celach statystycznych, a następnie usuwane. Dane, o których mowa, to np. adres IP używany przez Twoje połączenie internetowe, czas dostępu do strony domowej PERI wraz z datą, adres URL strony, z której przeszedłeś na stronę domową PERI, nazwa i adres URL wyświetlonego przez Ciebie pliku wraz z ilością transmitowanych danych, komunikat o tym, czy dostęp zakończył się powodzeniem, dane rozpoznania Twojego systemu operacyjnego oraz przeglądarki, a także nazwa Twojego dostawcy internetowego. Firma PERI nie ma możliwości przyporządkowania wymienionych danych do określonej osoby.

Firma PERI przetwarza te dane w szczególności głównie po to, aby umożliwić nawiązanie połączenia ze swoją witryną internetową oraz umożliwić korzystanie z niej. Ponadto przekazywanie i rejestrowanie danych służy do zabezpieczania systemu oraz zarządzania serwerem, a także ulepszania oferty internetowej. Weryfikacja adresu IP zasadniczo nie następuje. Wyjątek stanowi np. uzyskiwanie dostępu do domeny www.peri.com.

Ponadto firma PERI korzysta w tej witrynie z Google Analytics, usługi do analizowania ruchu internetowego firmy Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje gromadzone za pomocą pliku cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP w tej witrynie Twój adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Funkcja anonimizacji IP jest w tej witrynie aktywna. Na zlecenie operatora niniejszej witryny firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu na rzecz operatora witryny. Adresu IP, przekazanego przez przeglądarkę użytkownika w ramach programu Google Analytics, firma Google nie łączy z innymi danymi. Można zablokować zapisywanie plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; jednakże zwracamy uwagę, że wówczas istnieje ryzyko, iż nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych zapisanych w pliku cookie, które rejestrują Twoją aktywność w witrynie (włączając adres IP), oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, którą można pobrać pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

2. Dane inwentaryzacyjne

Jeśli pomiędzy Tobą a firmą PERI zostanie zawarta umowa lub jej treść zostanie rozszerzona albo zmieniona, PERI będzie gromadzić w związku z tym dane osobowe. W terminologii prawnej § 14 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) są one określane jako „dane inwentaryzacyjne”. PERI gromadzi dane inwentaryzacyjne tylko w powyższym zakresie i wykorzystuje je do realizacji zadań wynikających z umowy. Dane inwentaryzacyjne gromadzą i wykorzystują również firmy powiązane z PERI, jeśli wymaga tego realizacja danej umowy.

Na żądanie właściwych organów firma PERI może wyjątkowo udostępnić te dane, jeśli wymagają tego procedury postępowania karnego, działania prewencyjne policji poszczególnych krajów związkowych, realizacja ustawowych zadań Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, wywiadowczej służby federalnej, niemieckiego kontrwywiadu wojskowego, Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec lub jeśli jest to konieczne do uznania praw do własności intelektualnej.

3. Dane dotyczące korzystania

Ponadto dane osobowe (dane dotyczące korzystania) są gromadzone i używane przez firmę PERI oraz firmy powiązane z nią, jeśli wymaga tego skorzystanie z oferty internetowej lub jej kalkulacja (dane dotyczące korzystania w rozumieniu § 15 TMG). Dane, o których mowa, to w szczególności dane identyfikacyjne, dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia korzystania z oferty, a także zakres korzystania.

W przypadku użycia pseudonimów firma PERI może tworzyć profile użytkowania do celów reklamy, badań rynkowych oraz dostosowania oferty internetowej do potrzeb użytkowników. Firma PERI nie może łączyć profili z użytkownikiem pseudonimu. Jeśli firma PERI korzysta z możliwości zastosowania pseudonimów w ramach oferty internetowej, zostaniesz o tym właściwie poinformowany. Masz prawo nie wyrazić zgody na takie wykorzystanie.

Na żądanie właściwych organów firma PERI może wyjątkowo udostępnić te dane, jeśli wymagają tego procedury postępowania karnego, działania prewencyjne policji poszczególnych krajów związkowych, realizacja ustawowych zadań Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, wywiadowczej służby federalnej, niemieckiego kontrwywiadu wojskowego, Federalnej Policji Kryminalnej Niemiec lub jeśli jest to konieczne do uznania praw do własności intelektualnej.

4. Pliki cookie

Strona domowa PERI używa plików cookie. Cookie to pliki, które są wymieniane między Twoją przeglądarką a serwerem PERI. Są one przechowywane na Twoim komputerze. Służą do poszerzenia oferty internetowej PERI oraz do ułatwienia korzystania z niej. Istnieje przykładowo możliwość zapisywania haseł przez pliki cookie. Można wyłączyć lub ograniczyć używanie plików cookie, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

5. Prawo do uzyskania informacji

W każdej chwili możesz bezpłatnie i bez podania przyczyn uzyskać informacje na temat Twoich danych zapisanych przez PERI. W każdej chwili możesz zablokować, skorygować lub usunąć swoje dane zgromadzone przez PERI oraz powiązane z nią firmy. W tym celu należy skontaktować się z naszym pełnomocnikiem do spraw ochrony danych osobowych, Jürgen Block.