You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Univerzální použití
Ergonomické v každém ohledu
Snadná výměna bednicí desky
Výchozí surovinou jsou polymerem obalená vlákna.
 • Univerzální použití

  Bednění stěn, sloupů a stropů

 • Ergonomické v každém ohledu

  Malá hmotnost a práce bez použití jeřábu

 • Snadná výměna bednicí desky

  Rychlé opravy s minimem šroubů

 • Trvanlivost

  100% recyklovatelnost

DUO

Univerzální použití

Flexibilní bednění stěn, sloupů a stropů s jediným systémem

více informací

DUO

Ergonomické v každém ohledu

Malá hmotnost, práce bez použití jeřábu a intuitivní nasazení

více informací

DUO

Snadná výměna bednicí desky

Rychlé opravy s minimem šroubů – zcela bez zvláštních odborných znalostí

více informací

DUO

Trvanlivost

Všechny konstrukční díly z technických polymerů lze 100% opakovaně použitelné.

více informací

Systém bednění PERI DUO

Lehké bednění pro stěny, sloupy a stropy

DUO je systémové bednění nového typu, které vyniká malou hmotností a zvláště snadnou manipulací. Inovativní je nejen použitý materiál, ale mnohem více celková koncepce. Tak lze za pomoci minimálního počtu různých systémových konstrukčních dílů osazovat efektivně bednění pro stěny, sloupy i stropy.

Kromě panelů s bednicím pláštěm je vyráběna i většina příslušenství DUO z inovativního kompozitního materiálu z technopolymerů. Tento nově vyvinutý materiál je lehký a zároveň velmi únosný.

V centru pozornosti vývojářů stála vedle materiálu zejména snadná manipulace se systémem bednění.

Téměř všechny činnosti s DUO lze provádět bez nářadí a pracovní postup je snadno pochopitelný. I méně zkušení uživatelé systémových bednění mohou pracovat s DUO rychle a efektivně. Tím, že se většina systémových konstrukčních dílů používá na stěny, sloupy i stropy, se zvyšuje i pracovní výkonnost.

Univerzální použití

Flexibilní bednění stěn, sloupů a stropů s jediným systémem

Základní konstrukční díly DUO

Základními konstrukčními díly systému jsou panely DUO včetně bednicí desky a klipů DUO – kompletně vyrobené z kompozitních materiálů z technopolymerů.

Panely DUO lze osadit svisle, ale i vodorovně. To minimalizuje kromě investičních a logistických nákladů i výdaje na školení personálu.

Zvláštní předností systému je mnohostrannost. S panely lze bednit stěny, sloupy i stropy. I veškeré příslušenství, jako klipy a rohy jsou zkonstruovány tak, aby je bylo možné používat univerzálně. Tato koncepce snižuje počet různých systémových konstrukčních dílů, což zjednodušuje požadavky na materiál na stavbě.

Mnohem zřetelněji se ukazují výhody v celém životním cyklu systému DUO: uživatelé pracují na různých zakázkách bednění efektivněji, potřeba skladovacích ploch je nižší a náklady na přepravu se zřetelně snižují.

Tato koncepce podporuje také princip udržitelnosti: méně přepravy a zřetelně nižší přepravní hmotnosti se starají i o nižší energetické požadavky v logistice.

Úvodní video DUO

Ergonomické v každém ohledu

Nízká hmotnost, práce bez použití jeřábu a intuitivní nasazení

Snadná obsluha, malá hmotnost a stejné systémové díly se starají o vysokou produktivitu na stavbě. Práce téměř bez nářadí navíc snižuje riziko zranění, ale i hlučnost.

Všechny systémové konstrukční díly váží méně než 25 kg – DUO se tak stává skutečným ručním bedněním a lze jej přemisťovat bez pomoci jeřábu. Práce s lehčími díly je méně vysilující. Umožňuje to větší soustředění při práci na stavbě a snižuje nebezpečí úrazu. Systémové díly z kompozitních materiálů jsou kromě toho bez ostrých hran.

I to minimalizuje riziko zranění. Pokud i přesto bude použitý jeřáb, stačí pouze nižší zdvihací síla. To šetří další náklady a energii.

Nejlepším příkladem pro snadno ovladatelné systémové konstrukční díly je klip DUO. Jeho design a k tomu vhodný tvar otvorů v panelech dovolují pouze jedinou možnost montáže.​

Klip DUO je umístěn do otvoru v rámu a poté otočen o 90°. Pro upevnění klipu není potřeba žádné nářadí. Toto spojení zajišťuje   rovné uspořádání panelů. Vzhledem k tomu, že se klipypo montáži pevně spojí s panelem a nevyčnívají, mohou být  předmontované sestavy velmi dobře stohovány.

Klip se používá pro

 • každé spojení panelů dohromady,
 • spojení rohů s panely a
 • spojení s vložkami a doplňkovými profily.

Snadná výměna bednicí desky

Rychlé opravy s minimem šroubů – zcela bez speciálních odborných znalostí

Zvláštní povrchová úprava DUO: snadná výměna bednicí desky umožňuje rychlé opravy – zcela bez speciálního nářadí nebo  odborných znalostí.

Systémové konstrukční díly DUO a povrchová úprava z technopolymerů jsou velmi trvanlivé. Odborným používáním a pravidelnou údržbou lze zachovat dlouhou životnost součástí DUO.

Menší promáčknutí nebo škrábance v bednicí desce lze snadno opravit. V případě potřeby lze desku snadno vyměnit. Náhradní bednicí desky jsou dostupné ve velikostech panelů a lze je mimořádně rychle upevnit pomocí několika šroubů.

Pravidelné čištění bednění zaručuje dobré výsledky betonáže a dlouhou dobu použitelnosti – to platí pro DUO, ale i pro ostatní systémová bednění. 

U systému DUO téměř vůbec neprobíhá reakce s betonem, takže se náročnost čištění  snižuje na minimum. Přesto je žádoucí používat separační prostředek a po použití odstranit betonové usazeniny škrabkou DUO.


Udržitelnost

Výroba Zero Waste

Při výrobě součástí DUO nevzniká žádný odpad. Při výrobě je zpracováno 100 % surovin.

Ochrana životního prostředí

Součásti PERI DUO lze mnohokrát opakovaně používat – bednicí desky dokonce až 100krát. Navíc je lze  na stavbě snadno vyměnit. V případě poškození se mohou vyměnit na místě, rám lze poté dokonce použít častěji. Ve srovnání s konvenčními systémy, které lze nasadit v průměru pětkrát, se snižuje odpad na minimum. PERI DUO je tak více než ekologický výrobek. Je to ekologické pojetí.

Stoprocentně recyklovatelné

Na konci životnosti výrobku lze materiál DUO rozdrtit výrobcem a použít na výrobu nových desek. Tímto způsobem je dosaženo udržitelné cyklické ekonomiky.

Máte otázky k PERI DUO?

Napište nám. Jeden z našich techniků zpracuje Váš dotaz co nejdříve.

Zeptejte se našich techniků PERI

Chcete vědět více o PERI DUO?

Vyžádejte si jednoduše naše prospekty PERI DUO.

Vyžádat prospekty PERI DUO

Nejnovější výzkum materiálu

Použití technopolymerů v technice bednění a lešení

Již několik let se výzkum a vývoj PERI zabývá výrobky z polymeru. V centru pozornosti stojí přitom praktické použití takových materiálů ve stavebnictví. Vznikl kompozitní materiál na bázi polymerové matrice. Vlastnosti materiálu jsou pro příslušné požadavky použití optimalizovány příměsí aditiv.

Výzkum materiálů PERI se soustředí na technopolymery, které jsou zvlášť robustní a trvanlivé. Každá z vývojových aktivit se přitom řídí konkrétním použitím takových polymerů v technice bednění a lešení. Kromě odbedňovacích rohů pro okraje stropů a jiných malých dílů vznikl z tohoto materiálu nového typu systém bednění DUO.

Hlavní výhody technopolymerů

 • Malá hmotnost
  Ve srovnání s ocelí nebo  dřevem jsou technické polymery velmi lehké. To zajišťuje rychlou práci a minimální využití jeřábu.
 • Vysoká odolnost proti vlhkosti
  Technopolymery se nesmršťují, nebobtnají a nerezivějí. To je činí oproti dřevu a oceli velmi výhodné při použití pro systémy bednění.
 • Vysoká flexibilita v produktovém designu
  Snadná, flexibilní tvárnost otevírá nové možnosti pro využívání konstrukčních dílů a pro vícenásobné funkce.

Proč jsou technopolymery udržitelné

 • Výroba bez odpadu
  Veškeré použité suroviny jsou zpracovány. Při výrobě nevzniká žádný odpad.
   
 • Optimální hmotnosti pro přepravu
  Výrobky z technopolymerů jsou lehké. To minimalizuje přepravní hmotnoststejně jako náklady na přepravu a tím i výfukové plyny.
   
 • 100% recyklovatelnost
  Všechny konstrukční díly z technopolymerů lze používat opakovaně. Spotřebovaný materiál lze použít ve smyslu udržitelnosti k výrobě nových výrobků.

Naše služby pro Vaše projekty

Bednění, lešení a inženýring. Od jednoho dodavatele.

Společnost PERI nabízí pro každou betonovou stavbu a konstrukci vhodný systém bednění. Portfolio je přizpůsobeno celosvětovým požadavkům nejrůznějších stavebních metod a podmínkám.

Lešení PERI lze použít velmi rozmanitě. Ať se jedná o rámové nebo modulové lešení – velká flexibilita vede ke stále vysokému stupni vytížení materiálu.

Inženýring pro nás znamená nejen vývoj výrobků a technické plánování. Inženýring je pro nás i optimalizace procesů týkajících se techniky bednění a lešení.